Osnovna delatnost "Interfasta" je 4321 - Postavljanje električnih instalacija, što obuhvata postavljanje instalacija

Više o delatnosti

"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Kompanija "Interfast" d.o.o. osnovana je 1993. godine i bavi se projektovanjem i izvođenjem elektroradova u građevinarstvu

Više o nama

Interfast direkcija:
Gospodara Vučića 245
11050 Beograd, Srbija,
Tel: +381 11 2452 657

Svi kontakt podaci

Elektroradovi u građevinarstvu

"Interfast" vrši nabavku, isporuku, ugradnju, povezivanje i puštanje pod napon kompletne elektroopreme i instalacija jake i slabe struje:

Naši inženjeri imaju licencu izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema, što između ostalog obuhvata izvođenje: