Osnovna delatnost "Interfasta" je 4321 - Postavljanje električnih instalacija, što obuhvata postavljanje instalacija

Više o delatnosti

"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Kompanija "Interfast" d.o.o. osnovana je 1993. godine i bavi se projektovanjem i izvođenjem elektroradova u građevinarstvu

Više o nama

Interfast direkcija:
Ovčanski put 32
11212, Ovča, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2452 810

Svi kontakt podaci

O nama

Kompanija "Interfast" d.o.o. osnovana je 1993. godine i bavi se projektovanjem i izvođenjem elektroradova u građevinarstvu, što obuhvata poslove:

Sa više od dve decenije iskustva na brojnim velikim građevinskim projektima u zemlji i regionu, uz licence, sertifikate i priznanja za do danas izvedene radove, oko 100 zaposlenih i brojne visokostručne spoljnje saradnike, kao i uz sopstvenu mehanizaciju i opremu, možemo da garantujemo visok kvalitet usluga i opreme svakom potencijalnom poslovnom partneru.

Inženjeri zaposleni u "Interfastu" imaju licence Inženjerske komore Srbije za projektante i izvođače radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema i elektromotornih pogona.

"Interfast" poseduje važeće sertifikate o ispunjavanju potrebnih standarda u oblasti menadžmenta kvalitetom (QMS), zaštitom životne sredine (EMS) i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).