Osnovna delatnost "Interfasta" je 4321 - Postavljanje električnih instalacija, što obuhvata postavljanje instalacija

Više o delatnosti

"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Kompanija "Interfast" d.o.o. osnovana je 1993. godine i bavi se projektovanjem i izvođenjem elektroradova u građevinarstvu

Više o nama

Interfast direkcija:
Ovčanski put 32
11212, Ovča, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2452 810

Svi kontakt podaci

Standardi kvaliteta

Pored iskustva našeg rukovodećeg tima i zaposlenih, uz potrebne licence, priznanja za do sada izvedene radove, kao i posedovanjem savremene mehanizacije i alata, kvalitet naših usluga poslovnim partnerima garantujemo i sertifikatima o ispunjavanju potrebnih standarda u oblasti inženjeringa, postavljanja elektroinstalacija i elektroopreme i servisa.

Nadležna sertifikaciona tela izdala su firmi "Interfast" sledeće sertifikate:

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

Sistem menadžmenta energijom

Excellent SME

Briga o kvalitetu izvršenih radova je osnova naše poslovne politike, a ona svakako ne bi bila potpuna bez primene standarda za zaštitu životne sredine, kao i standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti naših radnika.

Sertifikati o ispunjenosti savremenih standarda poslovanja su samo još jedna od garancija za visok kvalitet usluga koje pružamo u oblasti elektroenergetskog inženjeringa.